PROJECTES MÉS DESTACATS:

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Camprodon.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Pals.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Palamós.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Riudarenes.

•  Col·laboració i redacció dels PAES d'Arbúcies, Navata, Llívia i Vall d'en Bas.

•  Assessorament a la Diputació de Girona i el CILMA en la redacció de la "Metodologia per a la redacció dels PAES de les comarques gironines".

•  Redacció del Pla Local per l'Energia Sostenible de la Garriga.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Sant Iscle de Vallalta.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Sant Andreu de Llavaneres en col·laboració amb Mataró Energia     Sostenible.

•  Redacció del Pla Local per l'Energia Sostenible de Begues.

•  Redacció del Pla Local per l'Energia Sostenible de Binissalem (Mallorca).

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible d'Arenys de Munt.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Tordera.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Santa Eugènia (Mallorca).

•  Redacció en col·laboració amb Mataró Energia Sostenible del Pla Local per a l'Energia de Rubí.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible d'Arenys de Mar.

•  Realització d'ecoauditories i plans d'acció a les Escoles i Escoles bressol d'Argentona.

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Fogars de la Selva

•  Redacció del Pla Local per a l'Energia Sostenible de Cabrera de Mar

•  Elaboració del Pla de Gestió de la zona forestal del Jardí Botànic Marimurtra de Blanes.

•  Redacció del Pla Estratègic per a l'entitat Sant Quirze del Vallès Natura.

•  Redacció del Pla Estratègic de l'Estació Biològica del Pallars Jussà

•  Elaboració del Protocol d'Aproximació als Propietaris de l'Estany de Sils per l'entitat Acció Natura, en el marc del programa     pilot de custòdia de l'Agència Catalana de l'Aigua i la Xarxa de Custòdia del Territori.

•  Elaboració del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) del municipi de Salt.

•  Elaboració del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) del municipi de Lladó.

 

ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL

•  Estudi d'impacte ambiental d'un projecte d'extracció d'argiles al poble de Ravós del Terri.

•  Estudi d'impacte ambiental d'una planta envasadora d'aigua mineral al municipi d'Espinelves.

 

DIAGNOSI AMBIENTAL APLICADA AL TERRITORI

•  Elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental del municipi de Lladó.

•  Elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental de les “Directrices de Residuos de las Islas Canarias” i la corresponent    Memòria Ambiental.

•  Realització de l'actualització del sistema d'indicadors de seguiment que s'utilitza en el programa dels Plans d'Acció Local per a     la Sostenibilitat de la Diputació de Girona.

•  Direcció facultativa i coordinació de les direccions dels processos d'Agenda 21 Locals juntament amb l'empresa MEDI 21    CONSULT S.L endegats per la Diputació de Girona.

•  Anàlisi de les continuïtats muntanya-mar existents i possibles del sistema d'espais lliures, així com de les rieres de la comarca,     en el marc del Pla Director de la Mobilitat i la Ordenació Territorial del Maresme

•  Elaboració de la Memòria Ambiental del Pla d'Ordenació Urbana del municipi de Riudarenes

•  Elaboració de la Memòria Ambiental del Pla d'Ordenació Urbana del municipi de Viladamat

•  Elaboració de l' estudi d'optimització i ambientalització del pas de diverses infrastructures pel municipi de Vilafant

•  Elaboració del Pla Especial d'Usos del Sòl no Urbanitzable al municipi de Salt. Hortes i Deveses de Salt i àmbit fluvial.

•  Elaboració del Pla de Gestió dels residus ramaders del municipi de Lladó.

•  Elaboració del programa de gestió eficient dels residus del municipi de Riudarenes.

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL

•  Preparació i execució de la campanya d'implantació de la recollida selectiva de la FORM al municipi de Blanes.

•  Realització de tallers ambientals a escoles de la província de Girona subvencionats per la Diputació de Girona.

•  Organització, desenvolupament i execució de la campanya pel foment de la prevenció, reutilització i reciclatge dels envasos al     municipi de Blanes.

•  Preparació i execució de la campanya d'implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals de     Riudarenes.

•  Realització de tallers ambientals a casals d'avis de la província de Girona subvencionats per la Diputació de Girona.

•  Organització de setmanes verdes a diversos CEIP gironins.

•  Disseny i execució de la Campanya Riudarenes Redueix Residus amb objectius per la ciutadania, oficines i despatxos,     comerços, edificis municipals i escola.

•  Elaboració del text dels plafons sobre l'ambientalització de la fira de Sant Lluc d'Olot, elaboració de l'exposició Llar Sostenible     i organització del programa de tallers per la fira de Sant Lluc d'Olot

•  Disseny de l' Exposició itinerant sobre sostenibilitat aplicada a la llar.

 

ALTRES

•  Promoció i comercialització dels mòduls de medi ambient – llar sostenible i turisme ecològic de la Fira de Sant Lluc 2002 i 2003.