Plans de Sostenibilitat Energètica (PAES)
 


Plans que a partir de la recollida de dades del consum energètic d'un municipi i a través d'una diagnosi proposen accions per reduir els gasos d'efecte hivernacle emesos per aquest.