Agendes 21
 


Document que recull estratègies que integren el desenvolupament social, l'econòmic i el medi ambient en un mateix pla d'actuació mitjançant la realització de:

•  Auditoria Ambiental Municipal
•  Fòrums Ambientals Municipals
•  Definició d'indicadors de sostenibilitat
•  Pla d'acció local per a la sostenibilitat (PALS)
•  Programa de seguiment del PALS