Plans estratègics per a entitats
 


Els plans estratègics per a entitats, parteixen d'una recopilació d'informació de les pròpies entitats, per després realitzar un anàlisi DAFO (de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) i establir unes línies estratègiques amb accions a realitzar en un període determinat, amb l'objectiu d'establir un full de ruta per l'entitat.