Estudis d'impacte i integració paisatgística
 

La necessitat d'evitar el deteriorament i la pèrdua irreversible dels recursos naturals, fruit d'un ús poc racional, fa imprescindible l'avaluació de la incidència de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, estableix que els estudis d'impacte i integració paisatgística són l'instrument que ha de garantir la consideració dels l'impactes en el paisatge de certes actuacions, projectes d'obres o activitats.