Campanyes d'educació ambiental
 


La participació ciutadana és imprescindible per modificar qualsevol aspecte de l'estructura dels pobles i ciutats. L'educació ambiental és un instrument insubstituïble que garanteix la sensibilització de la població local.