Custòdia del territòri
 


La custòdia del territori és tenir cura de la Terra , així es defineix des de la Xarxa de Custòdia del Territori, de la que Ecotècnics forma part com a node d'expertesa.

Els nodes d'expertesa són empreses membres de la xct, que ofereixen serveis professionals relacionats amb la custòdia del territori en un sentit ampli.
Aquesta iniciativa de la xct pretén potenciar la participació activa d'empreses i professionals en iniciatives i projectes de les entitats de custòdia membres de la xct.